Kommunens kvalitet i korthet

Upplands Väsby kommun deltar i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som omfattar cirka 260 kommuner. Vi utmanar oss själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.