Elevråd, samverkan

Varje elev ska ha rätt att göra sin röst hörd och ha inflytande över sin skolgång. Det är självklara principer på Väsby Nya Gymnasium.

Skoldemokrati

För att säkerställa demokrati, delaktighet och jämlikhet pågår ett konstant arbete med dessa frågor på skolan. Utöver de elevråd och klassråd som utgör den formella stommen i demokratiarbetet arbetar vi för att upprätthålla en levande och konstruktiv dialog mellan lärare, elever, föräldrar, skolledning och övrig personal på skolan.

Elevrådet

Elevrådet är skolans sätt att erbjuda varje elev och klass en möjlighet att få göra sin röst hörd och påverka under strukturerade former. Det är ett forum för både diskussion, påverkan och information, dit klassrepresentanterna kan komma med åsikter, förslag och frågor.

Vi anser att sann demokrati kräver mer än formella strukturer. Samtidigt ser vi vikten av tydliga vägar och forum för kommunikation och beslutsfattande. Att tankar och förslag i första hand förs fram av särskilda representanter med uppgift att föra allas talan ger större möjligheter till inflytande för de som har svårt att själva göra sin röst hörd. Genom att gå via representanterna i elevrådet är det även lättare att föra fram åsikter och funderingar anonymt, om det gäller något som upplevs som känsligt.

Senast uppdaterad: 5 april 2024