Beställa betyg

När du tagit studenten får du ett examensbevis. Du som tidigare elev kan få en kopia på dina betyg.

Examen eller studiebevis

Skolan avsätter en dag efter studenten för dig som elev att hämta ditt examensbevis alternativt studiebevis. Examensbeviset lämnas enbart till ut till dig som student alternativt ett ombud med en underskriven fullmakt. Examensbeviset kan även skickas hem i samband med studenten. Det görs enbart om du som elev skrivit under ett godkännande samt lämnat ett frankerat kuvert till administratören.

Betygsulämning

Vill du ha en kopia på ditt examensbetyg eller sluttbetyg? Gör en beställning via e-tjänst https://ekontoret.upplandsvasby.se/BEU Länk till annan webbplats.

Slutbetyg och examensbevis som är äldre än 5 år eller som utfärdats av Vilunda Gymnasium finns i kommunarkivet och beställs genom denna tjänst https://ekontoret.upplandsvasby.se/BEU Länk till annan webbplats.

Skolan erbjuder dig som elev att få ditt examensbevis alternativt studiebevis utfärdat även på engelska i samband med studenten. Om du önskar detta behöver du meddela administrationen innan ett visst angivet datum.

Önskar du dina betyg på engelska i efterhand hänvisar vi dig till en auktoriserad översättningsbyrå.

I samband med studenten skickas betygen till den gemensamma betygsdatabasen. Om du som i efterhand prövat kurser och därmed fått ett examensbevis hänvisas att själv skicka in ditt examensbevis. Detta gäller även om du läst ett fjärde år och blir klar med en examen under året.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024