Dagverksamheten Navet

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare av dagverksamheten Navet som ligger centralt i Väsby centrum och är en biståndsbedömd insats. Verksamheten är till för dig som bor hemma och har behov av stöd. Vi utgår alltid från dina behov och förmågor.

Silviahemmets vårdfilosofi

Våren 2023 gick samtlig personal på Navet en utbildning i Silviahemmets vårdfilosofi inom demenskunskap. Chefen har utbildats i teamarbete och minst en medarbetare har fått reflektionsledarutbildning. Vi utbildar kontinuerligt nya medarbetare i Silviahemmets vårdfilosofi.

Ingång till Navet i blå huset utanför Väsby Centrum.
Dagverksamhet Navet.

På Navet arbetar vi utifrån följande fyra arbetssätt:

 • personcentrerad omvårdnad
 • reminiscens - minnesväckare
 • validation - bekräftande samtal
 • beröringsmassage.

Syftet med dagverksamheten är:

 • att göra din dag meningsfull.
 • att du ska få gemenskap och social samvaro med andra.
 • att du ska känna dig trygg.
 • att du ska vara i en positiv atmosfär.
 • att höja din livskvalitet.

Exempel på olika aktiviteter

 • daglig gymnastik/rörelse
 • promenader 
 • spel och frågesport
 • högläsning/berättarstunder  
 • sång/musik/dans/underhållning
 • olika former av pyssel och handarbeten
 • minnesväckare med hjälp av bland annat "minneslådor"
 • utevistelse.

Mat

Vi äter lunch och dricker kaffe tillsammans. Maten lagas i tillagningsköket som ligger i anslutning till restaurangen Himmel och Pannkaka.

Se menyn och läs mer om Himmel och Pannkaka

Transport

Till och från Navet kan du antingen ta dig själv eller med turbundna resor (taxi) som vi beställer åt dig.

Kostnad

Kostnaden för lunch och turbundna resor betalas genom faktura från kommunen.

Adress

Adressen till Navet är Dragonvägen 88.

Kontakt

Telefonnummer till dagverksamheten Navet: 08-590 975 05
Telefonnummer till tillförordnad enhetschef Anki Martens: 08-590 971 45
Mejladress till enhetschef Anki Martens: ann-christin.martens@upplandsvasby.se

Följ Navet på Instagram Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024