Avlösarservice

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare, där Personligt stöd ansvarar för denna insats. Insatsen ges i hemmet hos personer med funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet

En avlösare tar tillfälligt över ansvaret för din omvårdnad. Det innebär att anhöriga eller närstående får möjlighet till avlastning eller att utföra egna aktiviteter.

Insatsen ges antingen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Vårt arbete

  • Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg med det stöd vi ger.
  • Vi ser till dina intressen, förmågor och behov.
  • Vårt mål är att du utvecklas och att din vardag är välfungerande.
  • Vi stimulerar och ger förutsättningar till att ta del av samhällets utbud på dina villkor.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla Camilla Alnaeus.
Mejladress: camilla.alnaeus@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2024