Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig med sociala kontakter och vara ett stöd. Väsby Stöd och Omsorg är den kommunala utföraren av insatsen kontaktperson. Enheten personligt stöd ansvarar för denna insats.

Kvinna går med en kontaktperson i centrum.

Fotograf: Rosie Alm

Vi rekryterar kontaktpersoner till dig som fått ett beslut om denna insats. Behovet av stöd ser väldigt olika ut från person till person. En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig med sociala kontakter och samtidigt vara ett stöd. Kontaktpersonen blir ett stöd till att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter och hjälpa dig att förebygga social isolering.  Ni träffas både fysiskt och har telefonkontakt. Hur ofta detta sker gör man upp i samråd.

Vi har fokus på dig

  • Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg med det stöd vi ger.
  • Vi ser till dina intressen och behov.
  • Du får stöd till att utvecklas socialt i egen takt.
  • Din vardag ska fungera efter dina förmågor.
  • Du ska få förutsättningar till att delta i samhällets utbud på egna villkor.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen, skicka ett mejl till följande mejladress: camilla.alnaeus@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2024