Smedjan, korttidstillsyn

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare av korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. Smedjan är till för ungdomar som har olika funktionsvariationer och inte kan vara ensamma hemma före och/eller efter skoldagen och under skollov. Verksamheten är en insats som kräver prövning av behov och ett biståndsbeslut.

Karaoke på Smedjan.

Karaoke på Smedjan. Fotograf: Rosie Alm

Smedjan

På Smedjan har vi fritidsverksamhet. 

Verksamheten är öppen året runt

Under skolterminen gör vi avtal för varje ungdom om tider fram till klockan 17.00. Ungdomarna blir bjudna på mellanmål.

Hos oss finns många olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Våra lokaler och vår utrustning stimulerar till att prova på olika aktiviteter.

Under loven har vi större rörelsefrihet och tid att göra utflykter såsom bad, bowling, bio och teater.

Vi har fokus på dig

  • Du ska känna dig trygg med det stöd och den stimulans vi ger. 
  • Vi utgår från dina intressen, förmågor och behov. 
  • Vi lägger stor vikt vid att möta och bekräfta dig som ung.
  • Vi ger stöd och förutsättningar till att ta del av samhällets utbud på egna villkor.

Plats

Smedjan hittar du på bottenplan i Smedby skola på Ryttargatan 275.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Smedjan? Vänligen, ring till enhetschef Isabella Edqvist på telefonnummer: 08-590 976 68.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024