Ledsagarservice

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare och enheten personligt stöd ansvarar för denna insats.

Kvinna med en ledsagare i centrum.

Fotograf: Rosie Alm

Vi rekryterar ledsagare efter prövning av behov och beslut om denna insats. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet.

Du är med och planerar din insats efter dina förmågor och behov. Du ska få stöd till att delta i fritids- och kulturaktiviteter, ta dig till tandläkaren, besöka sjukhus, gå till affären och annat.

Vi har dina behov i fokus

  • Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg med det stöd vi ger.
  • Vi ser till dina intressen, förmågor och behov. 
  • Vårt mål är att du utvecklas och att din vardag är väl fungerande.
  • Vi ger stöd till att kunna ta del av samhällets utbud på dina villkor.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen, mejla till oss via mejladressen: camilla.alnaeus@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2024