Personlig assistans

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare, där Personligt stöd ansvarar för denna insats.

Några personer sitter och fikar vid ett bord. En man ler stort.

Fotograf: Rosie Alm

Personlig assistans

Efter beslut om insats rekryterar vi dina assistenter tillsammans med dig. Dina individuella behov och önskemål styr vår insats.

Vår målsättning

 • Att du utvecklas i din takt och att din vardag är väl fungerande.
 • Att du får stöd och förutsättningar till att ta del av samhällets utbud på dina villkor.
 • Att du får en personligt utformad insats där meningsfullhet och livsglädje ska färga din vardag.

Du väljer oss som kommunal utförare för att:

 • Du är med vid anställning av dina  personliga assistenter. 
 • Du får ett stort inflytande och möjlighet att forma din assistans.
 • Vi har kunskap och lång erfarenhet av stöd till personer med funktionsnedsättning.  
 • Vi kan Upplands Väsby. Vår lokala närhet är en trygghet för dig som medborgare.
 • Du kan känna dig trygg med att du alltid får hjälp även då ordinarie personal är borta.
 • Dina assistenter får utbildning för att kunna ge dig det bästa stödet.  
 • Dina assistenter får en trygg anställning.
 • Vi har kontinuerlig kontakt med dig och följer upp hur du trivs med din assistans.
 • Vi arbetar med kvalitetsfrågor och rutiner för din säkerhet.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla eller ring enhetschef Sara Soumi.

Telefon: 08-590 975 01
Mejl: sara.suomi.ashaier@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2024