Ekonomi och budget

Här hittar du information om flerårsplanen och årsredovisningen. I årsredovisningen kan du se hur verksamheterna har arbetat med sina mål.

Flerårsplan

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I den anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. I dessa redovisar de sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.

Flersårsplan 2020-2022 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Flerårsplan 2020-2022.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-06-17 09.26
Flerårsplan 2019-2022.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-12-18 16.22
Flerårsplan 2018-2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-03-22 08.49
Flerårsplan 2017-2019.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2017-08-09 13.17
Flerårsplan 2016-2018.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2017-08-09 13.17
Flerårsplan 2015-2017.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2017-08-09 13.18
Flerårsplan 2014-2016.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2017-08-09 13.18
Flerårsplan 2013-2015.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2017-08-09 13.19
Flerårsplan 2012-2014.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2017-08-09 13.20

Årsredovisning

Kommunen sammanställer en årsredovisning varje år. Den redovisar vad varje verksamhet har arbetet med och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts under året som gått.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-04-28 14.35
Årsredovisning 2018.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-04-23 21.54
Årsredovisning 2017.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-05-31 11.53
Årsredovisning 2016.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2017-08-09 13.12
Årsredovisning 2015.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2017-08-09 13.12
Årsredovisning 2014.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2017-08-09 13.13
Årsredovisning 2013.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2017-08-09 13.14
Årsredovisning i korthet 2012.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2017-08-09 13.15
Årsredovisning 2012.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2017-08-09 13.14
Årsredovisning 2011.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2017-08-09 13.16
Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-10-10 23.11
Senast uppdaterad: 10 oktober 2021