Fakta om näringslivet

Upplands Väsby kommun har ett unikt läge i Sveriges starkaste tillväxtregion. För att gynna näringslivet i Väsby satsar kommunen på både regionala och lokala samarbeten. Väsby är nu en av Sveriges mest företagsvänliga platser. Både för nya och etablerade företag.

I Väsby finns cirka 2 000 bolag inom olika branscher. Av dessa är 90 procent småföretagare. Branscherna med flest anställda är handel, bygg och tillverkning.

 • Väsby låg på sjätte plats i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2016.
 • Det finns 1 740 aktiebolag i Upplands Väsby som tillsammans omsätter 29,6 miljarder kr (2013).
 • Totalt finns det 2 140 aktiva bolag i Upplands Väsby.
 • De flesta företagen i Väsby finns inom handel, bygg, tillverkning och företagstjänster.
 • Cirka 90 procent av företagen har under 10 anställda och cirka 1,5 procent har fler än 50 anställda.
 • 2016 startades 329 nya företag i Väsby, en ökning med 34 procent jämfört med 2015.

Rapporter

Analys av näringslivets tillväxt 2010-2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upplands Väsby tillväxt 2010-2015.pdf 1 MB 2017-12-04 14.16

Regional samverkan skapar tillväxt

Upplands Väsby är engagerat i Stockholm Business Alliance (SBA) och Arlandaregionen. Kommunen samverkar även med de andra Nordvästkommunerna.

Text

Stockholm Business Alliance fokuserar på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Information om Stockholm Business Alliancelänk till annan webbplats

Arlandaregionen är en av de regioner i Sverige som växer som mest. En avsiktsförklaring finns mellan Stockholm Arlanda flygplats, Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna. Prioriterade områden är bland annat:

 • näringsliv och arbetsmarknad
 • bostadsbyggande
 • infrastruktur och trafikering.

Samarbetet sker med fokus på hållbar utveckling. Både på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt plan.

Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen

Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

Nedan finns en kort film om Arlandaregionen och dess gemensamma prioriteringar av nödvändiga satsningar inom infrastruktur.

Nordvästkommunerna består av Ekerö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommun.

Lokal samverkan är viktig för att nå framgång

Kommunen samverkar med olika lokala organisationer inom näringslivsområdet. Några av dessa är Väsby Promotion, Nyföretagarcentrum, Företagarna och Arbetsförmedlingen. Den samverkan som sker mellan kommun och näringsliv är en viktig del av kommunens framgångar inom näringslivet.

Väsby Promotion är en fristående ideell förening för företag, föreningar, och intresseorganisationer i Upplands Väsby. Idag har föreningen cirka 350 medlemmar.

Väsby Promotion är central för kommunens näringslivsarbete. De bedriver ett självständigt arbete, bland annat genom att skapa mötesplatser för näringsliv och kommun. De samarbetar även med kommunen inom olika områden i syfte att stärka näringslivet och bidra till Väsbys utveckling.

Information om Väsby Promotionlänk till annan webbplats

Det finns cirka 90 stycken NyföretagarCentrum runt om i landet. De täcker närmare 200 kommuner med rådgivning. NyföretagarCentrum arbetar för ett ökat entreprenörskap och fler livskraftiga företag i Sverige. Sedan starten har fler än 140 000 företag startats av personer som gått till NyföretagarCentrum för rådgivning.

Information om NyföretagarCentrum Upplands Väsbylänk till annan webbplats

Företagarna är en ideell organisation för företagare som arbetar för att förbättra företagandets villkor grundat på:

 • fri konkurrens
 • äganderätt
 • näringsfrihet
 • etiskt förhållningssätt och socialt ansvar.

Företagarna i Upplands Väsby har cirka 140 medlemsföretag. De samverkar med kommunen genom bland annat gemensamma aktiviteter.

Information om Företagarna Upplands Väsbylänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspartner till kommunen. De skapar förutsättningar för tillväxt genom att matcha företagens behov av kompetens med de som är arbetssökande.

Genom åren har flera samarbetsprojekt genomförts. Ett av dessa var Vägval ungdom. Projektet hade som syfte att skapa strukturer samt att utveckla metoder och insatser för ungas etablering i studier och på arbetsmarknaden. Projektet övergick efter avslut till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Ett annat exempel är Jobbchansen. Det är en mässa för arbetssökanden som äger rum varje år. Den sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Upplands Väsby kommun och dess grannkommuner.

Information om Vägval ungdomlänk till annan webbplats

Kommunen har en näringslivsstrategi

Vision Väsby stad 2040 har som syfte att skapa fokus och samla gemensam kraft för att göra Väsby till en bättre plats att leva och bo på. I visionen finns även en ambition om att både stora och små, lokala och globala företag ska frodas i Väsbys näringsliv.

Vision Väsby stad 2040

Verkar för ökad lokal tillväxt

I näringslivsstrategin uttrycks det övergripande målet för kommunens näringslivsarbete, som att verka för ökad lokal tillväxt. Den ökade lokala tillväxten mäts i andelen ökade arbetsplatser. Om målet uppfylls visar det även på bra förutsättningar för företagande i Väsby.

Näringslivsstrategi - lång version

Näringslivsstrategi - kort version

Näringsliv och arbete