• Startsida
  • / Skötselinsatser mellan Odenslunda och Fresta
Åtgärdat

Skötselinsatser mellan Odenslunda och Fresta

I början på mars kommer det påbörjas en skötselinsats i ett skogsområde norr om Sandavägen mellan Odenslunda och Fresta.

Det kommer också att röjas utmed områdets gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten och trygghetskänslan. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

I området kommer fornlämningar frihuggas och rensas. Skogen kommer gallras för att ge mindre ekar och björkar goda förutsättningar att växa sig stora. Högar av trädrester kommer lämnas i området som död ved i faunadepåer.

Död ved ger levande skogar, då död ved i form av stående eller liggande trädstammar eller döda grenar är viktigt för livet i skogen. För vissa arter är död ved föda och för andra arter är den en växtplats, boplats eller ett skydd.

Arbetet kommer att pågå under mars.

Kartbild över området mellan Odenslunda och Fresta där skötselinsatser kommer att ske under mars månad.
Senast uppdaterad: 19 november 2021