• Startsida
  • / Asfaltering av gång- och cykelbanor i Fresta
Åtgärdat

Asfaltering av gång- och cykelbanor i Fresta

Under vecka 15 påbörjas markarbeten på gång- och cykelbanor i Fresta inför omasfaltering.

Kartbild över gång och cykelvägarna i Fresta som får ny asfalt.

Markarbetena beräknas pågå fram till vecka 18 då asfalteringen är planerad.

Berörda gång- och cykelbanor går mellan Skräddartorpsvägen och Pepparbodavägen med förlängning utmed Älvhagsvägen mot Frestavägen samt anslutningarna mot Emmylundsvägen och Risbylevägen.

Senast uppdaterad: 2 september 2021