• Startsida
  • / Gång- och cykelbanan parallellt med Bjursvägen förses med gatubelysning
Åtgärdat

Gång- och cykelbanan parallellt med Bjursvägen förses med gatubelysning

Under slutet av vecka 16 påbörjas arbetet med att förse gång- och cykelbanan som löper parallellt med Bjursvägen med gatubelysning.

Hela sträckan från Breddenvägen ner till Stora Vägen utrustas med belysningsstolpar och LED-armaturer.

I samband med detta arbete kommer även ett nytt elskåp monteras utanför transformatorstationen på Vinbärsvägen.

Kartbild över sträckan som får ny gatubelysning
Senast uppdaterad: 2 september 2021