• Startsida
  • / Renovering av belysning på gång- och cykelbana i Odenslunda
Åtgärdat

Renovering av belysning på gång- och cykelbana i Odenslunda

Nästa vecka påbörjas arbetet med att renovera gatubelysningen utmed gång- och cykelbanan parallellt med Sundsborgsvägen.

Vecka 15 påbörjas arbetet med att renovera gatubelysningen utmed gång- och cykelbanan parallellt med Sundsborgsvägen och Frövägen vidare förbi Friggavägen och Frodevägen. Ut med sträckan kommer belysningsstolpar bytas ut till nya och armaturerna kommer bytas ut till LED-armaturer.

Kartbild över sträckan som får ny belysning.
Senast uppdaterad: 2 september 2021