Åtgärdat

Asfaltering av gator i Fresta

Vecka 16 påbörjas förberedande markarbeten inför kommande asfaltering på gator i Fresta.

Vecka 16 påbörjas förberedande markarbeten inför kommande asfaltering på gator i Fresta. Gator som berörs är Frestavägen från Räntmästarvägen till Emmylundsvägen, Älvhagsvägen, Skattbondevägen och Klockargårdsvägen. Samt ett mindre arbete i kurvan på Frestavägen i höjd med Länsmansvägen. Markarbeten i form av bland annat tillgänglighetsanpassningar av övergångsställen och en busshållplats planeras pågå till vecka 24 och sen sker asfalteringen nattetid under vecka 25.

Kartbild över de gator i Fresta som får ny asfalt
Senast uppdaterad: 2 september 2021