• Startsida
  • / Reparation av gång- och cykeltunnlar
Åtgärdat

Reparation av gång- och cykeltunnlar

Reparationer av gång- och cykeltunnlar längs Smedbyvägen och Hasselbacken kommer påbörjas vecka 22. Arbetena beräknas bli klara i slutet av 2021. Bil- och busstrafik kommer vara öppen under tiden arbetena pågår men viss störning av trafiken kommer ske. Skyltning kommer finnas på plats för att visa hur gång- och cykeltrafikanter tar sig förbi området.

Gång- och cykeltunnel vid Smedbyvägen.

Gång- och cykeltunnel vid Smedbyvägen.

Gång- och cykeltunnel vid Hasselbacken.

Gång- och cykeltunnel vid Hasselbacken.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022