• Startsida
  • / Trygghetsskapande åtgärder i och omkring Järnvägsparken och busstorget.
Åtgärdat

Trygghetsskapande åtgärder i och omkring Järnvägsparken och busstorget.

Gata/park-driften utför diverse trygghetsskapande åtgärder i och omkring Järnvägsparken och busstorget.

Gata/park-driften utför diverse trygghetsskapande åtgärder i och omkring Järnvägsparken och busstorget under juni och juli. Detta innebär buskröjningar, häckklippning, föryngringsbeskärningar samt trädfällning.

Senast uppdaterad: 2 september 2021