• Startsida
  • / Arbeten kring strandbetesmarker utmed Edssjön och Sanda våtmark
Åtgärdat

Arbeten kring strandbetesmarker utmed Edssjön och Sanda våtmark

Under vecka 33 kommer två betesmarker i kommunen att börja fräsas. Den ena är strandbetesmarken som löper utmed Edssjön mellan Eds kyrka och Älvsundavägen. Den andra är betesmarken i anslutning till Sanda våtmark. Maskinerna kommer fräsa ner vedartad vegetation och kraftigt gräs. Detta gör att betesmarkerna blir mer öppna, ljusa och varma vilket gör att de fiskar, groddjur och fåglar som bor där kommer att trivas bättre. Även själva betet till de får och kor som betar där kommer att förbättras. Vi hoppas också att skötselinsatsen ökar möjligheten till utsikt över Edssjön för de som passerar förbi eller bor i närheten. Vi ber hålla avstånd till arbetena och ha överseende med buller. Arbetet beräknas ta cirka två veckor.

De röda punkterna i kartan
visar var arbetena kommer pågå.

De röda punkterna i kartan visar var arbetena kommer pågå.

Senast uppdaterad: 28 september 2021