• Startsida
  • / Rivning av ledning mellan Mälarvägen - Stäketvägen
Åtgärdat

Rivning av ledning mellan Mälarvägen - Stäketvägen

Ledningen som går i närheten av Söderby materialgård rivs under hösten 2021.

Rivningen sker på uppdrag av Svenska kraftnät och är en del av förstärkningsarbetet av transmissionsnätet i Stockholmsregionen. Under rivningen kan du som bor och rör dig i området märka av byggtrafik och ljudligt arbete.

För mer information kan du besöka projektets webbplats: www.svk.se/hamra-overby Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022