Åtgärdat

Trädsäkring i Eds allé

Just nu pågår ett arbete i Eds allé med så kallad trädsäkring.

Just nu pågår ett arbete i Eds allé med trädsäkring. Detta innebär att några fällningar av träd kommer att ske men även beskärningar för att viktavlasta och minska trädkronorna. Stammarna från de fällda träden kommer läggas upp som faunadepåer för att bibehålla den biologiska mångfalden. Till sist kommer nya lindar planteras som ersättning för de som fälls.

Senast uppdaterad: 30 september 2022