• Startsida
  • / Reparation av gång- och cykelbro samt järnvägsbro
Åtgärdat

Reparation av gång- och cykelbro samt järnvägsbro

Reparation av järnvägsbro längs Verkavägen påbörjas vecka 21. Reparation av gång- och cykelbro längs Stockholmsvägen kommer påbörjas vecka 22.

Arbetena avslutas i slutet av 2022. Bil- och busstrafik kommer vara öppen under tiden arbetena pågår men viss störning av trafiken kommer ske. Skyltning kommer finnas på plats för att visa hur gång- och cykeltrafikanter tar sig förbi området.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023