• Startsida
  • / Flera granar med granbarkborreangrepp
Åtgärdat

Flera granar med granbarkborreangrepp

Flera träd i Väsby har utsatts för granbarkborreangrepp. Det innebär att vissa träd som blivit utsatta för angrepp blir ostadiga och kan välta.

För att undvika att träden välter kommer flera träd att plockas ner i Bergaskogen, Apoteksskogen och Smedbyskogen. Arbetet med att plocka ner träd kommer starta under september och fortsätta under hösten.

I naturområden med lägre besökstryck kommer vi i nuläget inte vidta några åtgärder. Granar som angripits och dött kan falla, tappa sin topp eller grenar och skada dig så var uppmärksam och försiktig.

Vi ber er att hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Information om kommunens pågående arbeten för naturvård.

Senast uppdaterad: 12 december 2022