• Startsida
  • / Arbeten på Blå torget, Drabantgatan och Drabanttorget
Åtgärdat

Arbeten på Blå torget, Drabantgatan och Drabanttorget

Kommunens arbeten på Blå torget, Drabantgatan och Drabanttorget fortsätter efter årsskiftet.

Kommunen behöver åtgärda vatten- och avloppsledningar och avloppsbrunnar i Drabantgatan. Det påverkar tidplanen för arbetet med att göra i ordning Blå torget och Drabantgatan.

Arbetena kommer att fortsätta efter årsskiftet. Vi räknar med att Blå torget, Drabantgatan norr om dammen i Blå parken och Drabanttorget kommer att bli färdiga under våren 2023.

Arbetsområdenas utbredning ändras allt eftersom ytorna blir klara. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Karta över arbetsområdena
Senast uppdaterad: 26 april 2023