• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet på Centralvägen
Åtgärdat

Begränsad framkomlighet på Centralvägen

Under vecka 42 påbörjas arbetet med att åtgärda sättningar på Centralvägen i höjd med nummer 10 och 12.

Kartbild

Arbetet påverkar körbana, busshållplats och gångbanan. Körfältet österut kommer vara avstängt och påverka framkomligheten på gatan, välj om möjligt annan väg. Arbetet beräknas pågå under minst 2 veckor.

Senast uppdaterad: 28 november 2022