Åtgärdat

Pålning vid Väsby station

Onsdag den 21 december kommer pålning att ske nära Väsby station.

Inför det planerade bygget av en ny stationsbyggnad och bussterminal behövs fler mätningar av vibrationer och ljud från tågtrafiken. För att kunna mäta på olika ställen behöver man påla för fler mätpunkter i marken.

Vid pålning slås rör ner i marken. Ljudet från pålningen kan upplevas som störande.

Senast uppdaterad: 21 december 2022