HÄLSOPYSSEL FÖR KVINNOR

Artikel-bild

Drop-in. Vi pysslar, läser och samtalar om hälsa.

Tema 29 maj: solvanor.
Du behöver förstå svenska på SFI C-nivå.
I samarbete med Regionalt Cancercentrum.

Onsdagen den 29 maj klockan 14.00 - 15.30 Kultur i Sigma
Gratis
Information
Biljettinformation:
Gratis
Arrangör:
Bibliotekets enhet i Sigma MK
Tid:
29 maj klockan 14.00 - 15.30
Plats:
Kultur i Sigma
Tillgänglighet:
Lokalen och entrén är tillgänglighetsanpassad
Tillgänglighetsanpassad toalett
Parkering för rörelsehindrade