Mötesplats för kvinnor

Artikel-bild

Drop-in. Kom och träffa andra kvinnor och tala svenska. Vi får besök, går på
promenad och gör studiebesök.
Varje vecka ett nytt tema.

Tema 3 juni: EU-valet och terminsavslutning

Måndagen den 3 juni klockan 10.00 - 12.00 Kultur i Sigma
Gratis
Information
Biljettinformation:
Gratis
Arrangör:
Bibliotekets enhet i Sigma MK
Tid:
3 juni klockan 10.00 - 12.00
Plats:
Kultur i Sigma
Tillgänglighet:
Lokalen och entrén är tillgänglighetsanpassad
Tillgänglighetsanpassad toalett
Parkering för rörelsehindrade