Pussel för kvinnor

Artikel-bild

Kom och träffa andra kvinnor och tala svenska.

Vi lägger ett stort pussel med världskarta tillsammans.
Ledare: Zina Majni

Måndagen den 26 augusti klockan 10.00 - 12.00 Kultur i Sigma
Gratis