HÄLSOPYSSEL FÖR KVINNOR

Artikel-bild

Drop-in. Vi pysslar, läser och samtalar om hälsa.

Tema 15 maj: levnadsvanor.
Du behöver förstå svenska på SFI C-nivå.
I samarbete med Regionalt Cancercentrum.

Onsdagen den 15 maj klockan 14.00 - 15.30 Kultur i Sigma
Gratis