Mötesplats för kvinnor

Artikel-bild

Drop-in. Kom och träffa andra kvinnor och tala svenska. Vi får besök, går på
promenad och gör studiebesök.
Varje vecka ett nytt tema.

Tema 27 maj: vi besöker biblioteket

Måndagen den 27 maj klockan 10.00 - 12.00 Kultur i Sigma
Gratis