• Startsida
  • / Nästa år ska alla sortera sitt matavfall

Nästa år ska alla sortera sitt matavfall

Från årsskiftet är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Du som bor i villa eller radhus och inte redan sorterar kommer att få ett kärl för matavfall levererat under hösten.

Brun och grön soptunna utanför bostad.

Foto: Rosie Alm

Från 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut matavfall. För dig som inte redan sorterar ut ditt matavfall gäller följande:

Om du bor i villa eller radhus

Under vecka 36-41 kommer du som inte redan har ett matavfallskärl få ett levererat till din fastighet. Med kärlet får du information om hur du ska sortera. Du kan börja direkt när du får hem kärlet eller senast vid årsskiftet.

Om du bor i lägenhet

Det är din fastighetsägare som ansvarar för att det finns möjlighet att sortera ut matavfall där du bor. Hör av dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du har frågor kring när du ska börja sortera och hur du ska göra.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Om du är fastighetsägare eller styrelseordförande i en bostadsrättsförening eller samfällighet ansvarar du för att boende och verksamheter i fastigheten kan sortera ut sitt matavfall. Hör av dig till Väsby Direkt, väsbydirekt@upplandsvasby.se eller 08-590 970 00, för att få hjälp att komma igång.

Verksamhetsansvarig

Det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall även för verksamheter. Kontakta Väsby Direkt, väsbydirekt@upplandsvasby.se eller 08-590 970 00, för att starta din matavfallsinsamling om du inte redan har börjat.

Mer information om sortering av matavfall i Väsby

Senast uppdaterad: 22 februari 2024