• Startsida
  • / Blomstrande äng kan ge fjärilsbok

Blomstrande äng kan ge fjärilsbok

Har du hämtat frön hos kommunen och skapat en blomstrande äng för fjärilar och bin i sommar? Då vill vi se den! Upplands Väsby kommun lottar ut tio vackra fjärilsböcker bland de inskickade bidragen.

Händer som bläddrar i en bok med bilder på fjärilar.

Tio vackra fjärilsböcker lottas ut bland de inskickade bidragen.

Närmare 150 Väsbybor hörsammade uppmaningen i våras om att så en blomsteräng för att gynna fjärilar, bin och andra insekter. Nu hoppas kommunen på att få se bilder på blommorna. I dagarna öppnas möjligheten för alla Väsbybor att skicka in bilder på blomsterfälten. Alla som skickar in ett bidrag är med i utlottningen av fälthandböcker om dagfjärilar i Södermanlands och Stockholms län.

Om man har lyckats med sina frön så bör ängarna vara i full blom nu. Jag hoppas att vi får se många goda exempel på ängar som lockat både fjärilar och bin, säger klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottets ordförande Margareta Hamark (L).

Upplands Väsby kommun gick i våras ut med erbjudandet till Väsbybor att hämta påsar med blomsterfrön i kommunreceptionen. Målet var att få så många som möjligt att anlägga blomsterängar på sina tomter för att gynna den biologiska mångfalden.

Responsen blev stor; Över hundra Väsbybor hämtade fröpåsar och via en kampanj från Naturskyddsföreningen tillkom ytterligare ett 30-tal frivilliga.

Om alla fröpåsar har använts så kan det finnas blomsterängar till en storlek av sex tennisplaner, utspridda på olika platser i kommunen.

Det är otroligt kul med varje Väsbybo som hämtat frön för att så en äng på sin tomt. Deras arbete bidrar till biologisk mångfald och pollinering vilket gynnar alla som odlar bär, frukt och grönsaker här i Väsby. Sedan blir ju Väsby ännu vackrare med fler blommor och fjärilar, säger naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Bilderna skickas till vasbydirekt@upplandsvasby.se. I ämnesfältet, skriv ”Hela Väsby Blommar, naturförvaltaren”. Sista dag för att skicka in bilder är sista september.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023