• Startsida
  • / Nya krav för att driva hemtjänst i Väsby

Nya krav för att driva hemtjänst i Väsby

Upplands Väsby avvecklar valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten. Målet är att få bättre kontroll över utförarna och säkerställa att Väsbybor får rätt kvalitet på insatserna.

En vårdanställd håller sin hand på en äldre kvinnas axel.

Foto: Mostphotos

I stället för att tillämpa lagen om valfrihet, LOV, övergår kommunen nästa år till att upphandla hemtjänstföretag enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Beslutet som togs vid kommunfullmäktige på måndagskvällen innebär att den fria etableringsrätten för hemtjänstföretag upphör i Upplands Väsby.

Språktest blir krav

Vid fullmäktige togs även beslutet att språktest av anställda ska vara en del av kraven då man i framtiden upphandlar hemtjänstutförare.

Med upphandling inom LOU kommer färre antal företag att upphandlas. I upphandlingen kommer valfriheten kvarstå då man kommer att kunna välja mellan dessa. Kraven att få verka inom kommunen kommer att förtydligas och skärpas, säger omsorgsnämndens ordförande Barbro Brolin (S).

I det nuvarande valfrihetssystemet enligt LOV har nya utförare kunnat tillkomma när som helst.

Med LOU blir det endast de företag som lägger ett anbud vid upphandlingstillfället som kan få uppdrag att utföra hemtjänst. Det systemet bedöms ge större möjligheter att motverka fusk och oegentligheter inom hemtjänsten.

Antalet hemtjänstföretag blir färre

Antalet utförare blir färre än i nuvarande system. Dessutom förväntas samverkan och dialog stärkas mellan utförare och kontor och bidra till ett mer effektivt utvecklings- och uppföljningsarbete. Det förväntas bidra till högre kvalitet inom hemtjänsten för den enskilde.

Trolig start till våren

Utförare som i dag har kunder i Väsby fortsätter som vanligt tills tillämpningen enligt LOU har kommit på plats. Bedömningen i nuläget är att förändringen träder i kraft våren 2024.

Det kommer att finnas kunder som behöver välja en ny utförare. Vi kommer att verka för att det blir en bra planering och tidsplan för den enskilde och att alla får en tydlig information om valmöjligheter, säger Mona Lindgren som är avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige ska närmast ta beslut om vilka krav som ska ställas i det kommande underlaget för upphandling av hemtjänst.

Senast uppdaterad: 12 september 2023