Väsbybor svarar om trygghet

Under sommaren har slumpmässigt utvalda Väsbybor fått tycka till om hur de upplever tryggheten i Väsby. Mätningen har genomförts av kommunen och polisen.

Personer som går på ett övergångställe. I bakgrunden syns en gul bil.

Foto: Mostphotos

Trygghetsmätningen har skickats ut till slumpmässigt utvalda medborgare i Väsby. Enkäten bestod av frågor om trygghet och brott.

Upplands Väsby har ett långt och viktigt arbete framför sig för ökad trygghet för Väsbyborna. Därför har mittenstyret ett tydligt fokus på social hållbarhet, trygghet och säkerhet. Jag kommer inte att ge mig förrän vi har tagit ytterligare stora och viktiga kliv för att tryggare Väsby, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kartläggning och prioriteringar

En del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att tillsammans med polis och Väsbyhem ta fram en gemensam lägesbild och kartläggning över brott och händelser. Det görs veckovis för att man ska kunna prioritera insatser och resurser till de plaster och områden där de behövs mest.

Trivsamma offentliga platser

Mätningen visar att färre upplever att det finns mörka platser med dålig belysning i Väsby. Det är också färre som upplever problem med klotter och nedskräpning där de bor. Kommunen arbetar aktivt för att ha fina och trygga utomhusmiljöer. Bland annat genom klottersanering och belysning. I arbetet med belysning har en belysningsstrategi tagit fram. Strategin innehåller riktlinjer för hur belysningsåtgärder ska planeras på bästa sätt. I arbetet med att ta fram strategin har synpunkter från medborgare tagits med.

Färre blir utsatta för brott enligt mätningen

Trygghetsmätningen visar att 6 % av de som svarat har blivit utsatt för stöld vilket är lägre jämfört med 9 % i region Stockholm. Resultatet visar också att antalet personer som upplever hot har minskat i Väsby jämfört med regionen. I Väsby upplever 3 % att av de som svarat att de mottagit hot medan det i regionen är 5 %.Mätningen ger en fingervisning om hur medborgare i Väsby upplever tryggheten säger de som arbetar med brottsförebyggande arbete i kommunen. Den visar att det gemensamma samarbetet mellan kommunen, polisen och Väsbyhem ger resultat.

Fler upplever sig trygga

Mätningen visar att en större del av de som svarat på undersökningen känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde jämfört med tidigare år. I år upplever 64 % av de tillfrågade att de känner sig trygga jämfört med 58 % år 2021. Undersökningen visar också att färre känner oro över att bli utsatt för brott jämfört med tidigare mätningar. 13 % av de som svarat på årets mätning känner oro för att utsättas för brott. År 2020 var 17 % oroliga. Av de som svarat är det fler män som upplever sig trygga än kvinnor. Ungdomar och pensionärer är de som upplever minst trygghet.

Om trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen genomfördes av Upplands Väsby kommun och Polismyndigheten. Undersökningen skickades ut till 1590 medborgare varav 681 svarade, det motsvarar 43 %. De som svarade var 48 % män och 52 % kvinnor i åldern 16 år till 85 år. Undersökningen genomfördes mellan april och augusti 2023. Trygghetsmätningen genomförs i 23 av länets 27 kommuner. Den har genomförts åren 2020, 2021 och 2023.

Senast uppdaterad: 18 september 2023