• Startsida
  • / Minireningsverk får besök av kommunen

Minireningsverk får besök av kommunen

I Väsby finns 40 minireningsverk. Under hösten får alla besök av kommunens miljöinspektörer. De ska kontrollera att reningsverken klarar miljö- och hälsoskyddskraven.

En del av Väsbyån omgiven av grönska.

Väsbyån.

Att avloppsvatten renas på rätt sätt är mycket viktigt för miljön. Om näring från avlopp läcker ut leder det till övergödning av sjöar och vattendrag, med algblomning och sämre förhållanden för fisk. Grundvattnet kan försämras, och dåligt renat avloppsvatten kan också sprida sjukdomar.

Fastighetsägare som har ett minireningsverk som avloppsanläggning är själva ansvariga för att det fungerar som det ska. Anläggningarna kräver regelbunden skötsel och service för att avloppsvattnet ska renas ordentligt.

Alla minireningsverk får besök

Under hösten utför bygg- och miljökontoret tillsyn av de 40 minireningsverk som finns i kommunen. Miljöinspektörerna besöker alla anläggningar och kontrollerar hur de fungerar, och att reningsverken lever upp till miljö- och hälsoskyddskraven. Om de hittar några brister får fastighetsägaren veta vad som behöver åtgärdas.

Alla fastighetsägare får brev med information om tillsynen och vad de själva förväntas göra. Har du frågor kan du kontakta miljöinspektörerna via Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 27 september 2023