• Startsida
  • / Heltidserbjudande till personal skapar lugn i äldreomsorgen

Heltidserbjudande till personal skapar lugn i äldreomsorgen

Deltidsanställda inom kommunala äldreomsorgen kan numera ansöka om att utöka sin tjänstgöringsgrad. Flera har redan tackat ja till erbjudandet. Som en effekt av förändringen minskar behovet av vikarier inom äldreomsorgen.

En vårdanställd håller en äldre patient i handen.

Foto: Mostphotos

I somras beslutade omsorgsnämnden att erbjuda alla anställda möjligheten att utöka sin sysselsättningsgrad ända upp till heltid. Flertalet anställda har tackat ja till erbjudandet. Efter ett lyckat pilotprojekt på Lavendelgården utökas nu möjligheten till Brobacken och Hedvigsgårdens anställda.

Alla aktörer inom välfärdssektorn står inför stora utmaningar med behov av att rekrytera nya medarbetare. Att ge möjlighet för deltidsanställda att öka sin sysselsättningsgrad är en möjlighet för oss att kunna möta kommande behov inom framför allt äldreomsorgen. Vi vet också att möjligheten att utöka sin arbetstid är något som uppskattas av enskilda, säger omsorgsnämndens ordförande Barbro Brolin (S).

Kommunen genomförde våren 2022 ett försök på Lavendelgården där deltidsanställda fick möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. De flesta medarbetare önskade inte arbeta heltid, men i princip samtliga medarbetare valde att öka sin sysselsättningsgrad.

Vikariebehovet minskar

En tydlig effekt av åtgärden är att behovet av vikarier och övertidstimmar minskat. För Lavendelgården har förändringen också inneburit ökad trygghet för de äldre. Det är inte lika stor omsättning på personal och de boende blir mer vana vid vem som jobbar på boendet.

På det stora hela är det här en positiv förändring för alla parter. Vi får bättre förutsättningar att planera bemanningen. Framför allt får vi en kontinuitet som också bidrar till ökad trygghet för de äldre på boendet. Vi ser också att det ger mertid för medarbetare att hinna med andra sysslor och det bidrar till en lugnare arbetsmiljö, säger Carina Classon som är områdeschef för kommunens tre äldreboenden som bedriver korttids-, demens-, och omvårdnadsboenden.

En utvärdering av hela reformen kommer att genomföras under 2024. Utökad sysselsättningsgrad kommer på sikt även att erbjudas personal inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023