• Startsida
  • / Mer hållbar utveckling i förskola och skola

Mer hållbar utveckling i förskola och skola

Barn och elever får lära sig mer om en hållbar framtid och demokrati.

Flera barn sitter på en gunga och tittar in i kameran. I bakgrunden syns träd och en sjö.

Förskola och skola har en viktig uppgift att förbereda barn och elever med kunskap om samhället och för att kunna bidra till en hållbar utveckling. För att vidareutveckla det ytterligare har rektorer på de kommunala förskolorna och skolorna i Väsby påbörjat en utbildning i att leda för hållbar utveckling. Utbildningen handlar om hållbar utveckling ur tre perspektiv ekologisk, socialt och ekonomisk hållbarhet. Det ska bidra till att rusta yngre generationer med kunskap och förutsättningar för att fatta kloka beslut nu och i framtiden.

Genom att stödja rektorerna i deras pedagogiska ledarskap, vill vi ge förskolorna och skolorna effektiva verktyg för att kunna arbeta långsiktigt med hållbar utveckling, säger Mikael C Larsson verksamhetschef inom kommunal regi på Upplands Väsby kommun.

Ökad kunskap

Som ett första steg i att vidareutveckla hållbarhetsarbetet på våra förskolor och skolor ökar vi kunskapen hos medarbetarna. Det är en viktig grund för att hållbar utveckling ska bli en naturlig del av undervisningen. På Breddenskolan arbetar man med demokrati i undervisningen på flera nivåer. Till exempel genom klassråd, elevråd och demokratidagar.

Som en del av undervisningen arrangerar vi demokratidagar. Eleverna får själva skapa partier och ta fram frågor som deras parti står för. Demokratidagarna är väldigt uppskattade hos eleverna, säger Lena Fridén rektor på Breddenskolan.

Utbildning tillsammans med Världsnaturfonden, WWF

WWF håller i en utbildning om att leda en förskola eller skola för hållbar utveckling. Upplands Väsby kommun är först med att genomföra utbildningen digitalt och med komplement av flera fysiska träffar som WWF håller i. Under utbildningen får rektorer och ledning djupare förståelse för sin roll och vad de behöver vidareutveckla för att fortsätta arbetet med en hållbar förskola och skola.

Vi är mycket glada över att få genomföra detta tillsammans med Upplands Väsby kommun. Det är extra roligt att se att man satsar på lärande för hållbar utveckling och att frågan om genomsyrar hela organisationen, säger Susie Broquist Lundegård, programsamordnare Lärande för hållbar utveckling på WWF.

Utbildningen bygger på ett samarbete mellan forskare, skolledare, skolutvecklare och lärare.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023