Ljust och tryggt i Väsby

Kommunens nya belysningsstrategi sammanfattar hur Upplands Väsby ska arbeta för en långsiktig och hållbar utomhusbelysning. Strategin är också en del av arbetet med att öka tryggheten i kommunen.

Bild på gatubelsyning på Dragonvägen under kvällstid.

Foto: Eva Dalin

Upplands Väsby ska vara en plats med trygga och trivsamma utomhusmiljöer, även när det är mörkt.

Den nya belysningsstrategin beskriver hur kommunen planerar ny belysning och hur drift och underhåll ska gå till. Den gäller belysning på den mark kommunen ansvarar för på gator, gång-och cykelvägar, torg, lekplatser och idrottsplatser. Strategin antogs av kommunfullmäktige 11 september 2023.

Belysningsstrategin är ett viktigt verktyg för oss i arbetet med att öka tryggheten, trivseln och säkerheten för kommunens invånare, säger Roland Storm (VB) ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Trygghetsperspektivet är en viktig utgångpunkt för strategin. Det ska vara en självklarhet att Väsbyborna upplever det som tryggt och säkert när de rör sig utomhus.

Läs om kommunens belysningsstrategi.

Senast uppdaterad: 19 december 2023