• Startsida
  • / Väsby kartlägger jordbruksmark för framtiden

Väsby kartlägger jordbruksmark för framtiden

Upplands Väsby kommun kartlägger all jordbruksmark som kan behöva värnas i den framtida samhällsplaneringen. Underlaget ska finnas med i all prövning av exploatering på jordbruksmark.

Traktor plöjer på åker.

Foto: Mostphotos

Nu ställs det hårdare krav på kommunerna att ta fram underlag som ger stöd i bedömning av jordbruksmark i plan- och bygglovsärenden. Enligt Jordbruksverkets rekommendationer och länsstyrelsens nya vägledning ska underlaget säkerställa att jordbruksmarker värnas och att kommuner tar hänsyn till de olika värden som den aktuella marken har.

Natur- och kulturvärden

Kommunen äger jordbruksmark som kan ha både natur- och kulturvärden. I händelse av kris kan jordbruksmark användas för att säkerställa lokal livsmedelsförsörjning. Även en sådan aspekt kan bli viktig i framtida avvägningar av nyttan med att värna jordbruksmarker.

I kartläggningen kommer all, såväl privat som kommunal jordbruksmark, att inventeras.

Upplands Väsby kommun växer snabbt. Förra året hade vi den näst snabbaste inflyttningen i landet. I takt med att vi får in allt fler förfrågningar om att bygga bostäder på jordbruksmark tar vi nu ett samlat grepp om vilka delar av kommunen som lämpar sig bättre eller sämre för bostadsutveckling. Inventeringen hjälper oss att fortsätta ta ansvar för klimatet och att möjliggöra ökad grad av självförsörjning i matproduktionen inom kommunens gränser, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Underlaget ska färdigställas som en rapport med text och kartor som kan ge stöd i detalj- och översiktsplanering samt vid prövning av bygglov och förhandsbesked. I rapporten ska jordbruksmarkens värden redovisas såsom natur- och kulturvärden. Utredningen kommer att ske i dialog med Lantbrukarnas riksförbunds kommungrupp i Upplands Väsby.

En femtedel jordbruksmark

En knapp femtedel av Upplands Väsby kommuns yta består i dag av jordbruksmark.

Plan- och bygglovsärenden som berör jordbruksmark är och kommer att vara aktuella i flera delar av kommunen. Därför är det så viktigt att besluten föregås av ett underlag som tydligt redovisar jordbruksmarkens olika värden, säger Erik Sandqvist som är översiktsplanerare på kontoret för samhällsbyggnad.

Underlaget ska färdigställas under första kvartalet 2024 för att senare under våren prövas i kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 8 november 2023