• Startsida
  • / Väsby ger stöd till parasport för barn och unga

Väsby ger stöd till parasport för barn och unga

Upplands Väsby kommun riktar ett särskilt stöd till parasport för barn och unga med funktionsnedsättningar. Under nästa år arrangeras fotboll och basket tre kvällar i veckan.

Ett barn träffar basketkorgen med sin basketboll.

Foto: Mostphotos

Barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av fritidsaktiviteter som alla andra. Det är målsättningen bakom satsningen på att få igång fotbollsaktiviteter två kvällar i veckan och basket en kväll i veckan.

Det ekonomiska bidraget på 80 000 kronor under 2024 ska användas av Bollstanäs sportklubb, BSK, och finansiera målgruppsanpassade aktiviteter, främst för barn som har beslut om insatser enligt LSS. Förkortningen står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

30-tal intresserade

Verksamheterna drar igång med det nya stödet vid årsskiftet och det finns redan ett 30-tal intresserade.

Barn ska ha rätt att delta i föreningslivet utifrån sina egna förutsättningar, men det är inte fullt ut en realitet i dag i kommunen. Målet med den här satsningen är att stötta föreningar att skapa fler möjligheter för barn med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

I en bakomliggande utredning från kommunen konstateras att barn och unga med funktionsnedsättning har svårigheter att ta sig till och från aktiviteter, att det är platsbrist och att halltider saknas. Vissa lokaler är inte heller tillgänglighetsanpassade och det saknas föreningsledare som är utbildade mot den aktuella målgruppen.

Få verksamheter för funktionshindrade

Av de 36 föreningar som intervjuats i utredningen är det endast fyra som har en långsiktig permanent verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Därutöver finns det ett antal föreningar som står öppna för personer med funktionsnedsättning, dock ej med anpassad verksamhet och ledare som är utbildade på målgruppen.

Satsningen på fotboll och basket inom BSK är än så länge avgränsad till 2024.

Nästa års aktiviteter kommer att följas upp och utvärderas av oss på kultur- och fritidskontoret. Därefter kommer vi lämna ett förslag till den politiska ledningen om hur vi kan gå vidare med en fortsatt satsning, säger kommunens fritidskonsulent Anders Nissar.

Senast uppdaterad: 19 december 2023