Ny avfallstaxa 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallstaxa för 2024. Ökade kostnader och lagändringar påverkar taxan. Den nya avfallstaxan börjar gälla från och med 1 januari.

Bilden innehåller två olika sopkärl som är grön och brun sopkärl längs en gata med radhus

Foto: Rosie Alm

Varje år uppdateras taxan för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för insamling, behandling och administration av avfallshanteringen. Två lagändringar som börjar gälla 1 januari 2024 påverkar kommunens kostnader mer än vanligt. Alla kommuner ska införa obligatorisk matavfallssortering och ta över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar.

Alla ska sortera sitt matavfall

Upplands Väsby har idag en miljöstyrande avfallstaxa där de som har matavfallsinsamling eller godkänd egen kompost får en subventionerad grundavgift. Det betyder att de som sorterat sitt matavfall har fått en lägre avgift. När matavfallsinsamlingen nästa år blir obligatorisk är det inte möjligt att behålla subventioneringen och grundavgiften blir lika för alla som bor i villa eller radhus. På samma sätt blir den lika för alla som bor i lägenhet.

Kommunen tar över förpackningsinsamling

Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar, trä och övrigt förpackningsmaterial. Det gäller både fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus och insamlingen av förpackningar på de befintliga återvinningsstationerna. Där ska kommunen ansvara för tömning, städning och skötsel från 1 januari.

För insamling av förpackningar blir grundavgiften 190 kr/hushåll och år. Grundavgiften är lika för alla hushåll och ska täcka kostnader som överstiger de ersättningar som kommunen får av producenterna av förpackningar.

Taxan ska uppmuntra till sortering

I varje kommun betalar invånare avgifter för insamling och behandling av avfall. Avfallstaxan bestäms enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att avgifterna anpassas efter kommunens kostnader för avfallstjänster. De allmänna prisökningarna i samhället påverkar också kostnaden för avfallshantering.

Taxan är utformad för att främja en effektiv avfallshantering och uppmuntra till ökad sortering. Därför höjs bland annat avgiften för restavfall och sänks för matavfall.

Så kan höjningen påverka din taxa

Om du bor i en lägenhet ingår oftast avgiften för avfall i din hyra eller avgift. Det är hyresvärden eller föreningen som betalar grundavgiften och hämtningsavgifter. Grundavgiften är 100 kr per månad från den 1 januari. Har du funderingar om hur avfallstaxan påverkar din hyra eller avgift, ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Bor du i villa eller radhus betalar du en fast grundavgift och en hämtningsavgift som beror på hur ofta du vill ha din hämtning. Från den 1 januari kommer grundavgiften att vara 125 kr per månad.

Hur stor din samlade avgift blir kan du se på Mina sidor efter 1 januari. Information och uppdaterad taxa kommer även att finnas på kommunens webbplats efter 1 januari.

Logga in på ditt abonnemang på Mina sidor.

Senast uppdaterad: 12 december 2023