• Startsida
  • / Utökad arbetstid stärker äldreomsorgen

Utökad arbetstid stärker äldreomsorgen

Deltidsanställda på kommunens äldreboenden fick möjlighet att gå upp i arbetstid. På Hedvigsgården har all omvårdspersonal tackat ja till att arbeta mer.

Bilden visar två glada kvinnor där den yngre kvinnan till höger står vid en köksho och har en köksduk i handen.

På den vänstra bilden är Anna-Lena Bergenstråhle, enhetschef på Hedvigsgården. Medarbetaren Asta Ilola är på den högra bilden.

Sommaren 2023 beslutade omsorgsnämnden att erbjuda alla deltidsanställda inom kommunal äldreomsorg möjligheten att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid. Flertalet anställda har tackat ja till erbjudandet. Efter ett lyckat pilotprojekt på äldreboendet Lavendelgården utökades möjligheten även för de anställda på Brobacken och Hedvigsgården.

På Hedvigsgården jobbar cirka 45 personer, 37 av dessa är omvårdnadspersonal. Alla deltidsanställda fick möjligheten att gå upp i heltid. Tolv personer valde att utöka sin anställning till heltid. Övriga arbetar nu mellan 85 till 95 procent. Den totala arbetstiden som personalen gått upp i tid motsvarar tre heltidstjänster.

Många fördelar för verksamheten

Införandet av utökad arbetstid startade i september 2023. Verksamheten kan redan se positiva effekter av förändringen. Vid nyanställning får dessutom den anställda önska sysselsättningsgrad. Är en tjänst på 75 procent kan den som anställs önska heltidsarbete.

Anna-Lena Bergenstråhle är enhetschef på Hedvigsgården. Hon ser flera fördelar med den utökade arbetstiden.

Nu har vi en större del av medarbetarna på plats samtidigt. Det innebär bättre förutsättningar till planering, mer tid för samtal och samverkan. Vi får också en mer sammanhållen tid för medarbetarna med våra brukare. Det skapar dessutom en större flexibilitet vid sjukdom och semestertider. Våra medarbetare kan täcka upp för varandra, vilket minskar behovet av att ta in vikarier.

Heltid skapar lugn

En av de anställda som valt att gå från 75 procent arbetstid till heltid är Asta. Tidigare jobbade hon extra för att komma upp i fler timmar. Även när hon var ledig kände hon att hon alltid behövde vara tillgänglig. Asta är 47 år och har lång erfarenhet inom vård- och omsorgsyrket. Hon har genom åren jobbat både inom hemtjänsten, på gruppboende för äldre och omvårdnadsboenden.

Nu när jag är ledig känner jag mig lugnare. Den ekonomiska tryggheten med en heltidstjänst påverkar också min livskvalitet positivt såklart.

Asta är specialistutbildad inom demens, palliativt ombud och reflektionsledare. Palliativt innebär vård i livets slutskede. Asta jobbar på en av de två finsktalande paviljongerna på Hedvigsgården.

Sedan införandet av ökad arbetstid finns tid att göra fler saker med de boende och mer regelbundet. Jag och mina kollegor har nu större möjlighet till reflektionssamtal och att förbättra och utveckla arbetet inom våra ansvarsområden. Jag är också nöjd med schemat och den nya arbetstidslagen. Gillar att variera med dag- och kvällspass och få längre vila mellan passen.

Utökad sysselsättningsgrad kommer på sikt även att erbjudas personal inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Artikeln finns med i tidningen Väsbys Näringsliv. Tidningen är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet, via Väsby Promotion. Väsby Promotion är en ideell näringslivsorganisation.

Välkommen att läsa senaste numret på Väsby Promotions webbplats. Där kan du även ta del av tidigare nummer av tidningen. Länk till annan webbplats.

Fakta om Hedvigsgården

  • Ett kommunalt demensboende för äldre.
  • Boendet har totalt 40 platser fördelat på fem paviljonger.
  • Två av paviljongerna har inriktning finsktalande brukare.
  • 45 anställda fördelat på omvårdnadspersonal, aktivitetssamordnare, rehab och vaktmästare.
Senast uppdaterad: 26 januari 2024