• Startsida
  • / Fler elever i kommunala Kulturskolan efter miljonsatsning

Fler elever i kommunala Kulturskolan efter miljonsatsning

Vår kommunala kulturskola utökar sin verksamhet och går därmed emot trenden med ansträngt ekonomiskt läge för kulturskolor i landet. Under den pågående mandatperioden satsas en miljon extra per år på Kulturskolan i Väsby.

Ett barn spelar piano

Foto: Mostphotos

Kulturskolan i Upplands Väsby kommun får under perioden 2022-2026 en miljon kronor extra per år. Det är en ovanlig satsning i region Stockholm och i Sverige. En enkät från Kulturskolerådet visar att endast sex procent av kulturskolorna i landet får utökade resurser i år.

Halverad kö till pianokurs

Här i Upplands Väsby har satsningen bidragit till att halvera kön till pianolektioner, samt att skapa en ateljé där barn får ägna sig åt konstutövning i olika former.

På politisk nivå finns det en bred uppslutning bakom Kulturskolan. Den fyller en viktig funktion för våra barn och unga. Ibland har det handlat om att ha en meningsfull fritid, ibland har det lett vidare till ett helt yrkesliv i kulturens tecken, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Kulturskolan, tidigare kallad kommunala musikskolan, har alltid funnits i Upplands Väsby kommuns 72-åriga historia. Med åren har verksamheten breddats. I dagsläget finns det över 1 200 kursdeltagarplatser fördelade på ämnena musik, cirkus, teater, konst och animation. En av de senaste satsningarna är en särskild cirkusskola för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Kommunen har även tillsammans med Vallentuna startat en talangskola för slagverkare.

Satsningen på Kulturskolan är på många sätt glädjande, givetvis för oss som jobbar i verksamheten men främst för att fler barn och unga får del av vårt utbud. Bara under förra året växte vi med hundra fler deltagare, berättar Anders Elers Ivarsson som är chef för Kulturskolan i Upplands Väsby.

Många visioner

Framåt finns många visioner, såsom att nå ut till en bredare målgrupp. Det sker bland annat genom ett pågående projekt med kulturaktiviteter för barn och unga i Sigma centrum.

Det är känt att kulturskolan i Sverige främst når en viss målgrupp barn. Vi jobbar aktivt för att nå fler barn från olika socioekonomiska sammanhang. Att man till exempel inte har ett piano i hemmet ska inte vara ett hinder för att kunna ta pianolektioner, säger Anders Elers Ivarsson.

Barn och unga som vill lära känna Kulturskolans utbud har möjlighet att göra det under sportlovet. Under perioden 26 februari-1 mars arrangeras kostnadsfria kurser inom konst/dans, animation och teater. Platserna är nyinredda Ateljén på Ladbrovägen 25, Kulturskolan i Messingen och Kultur i Sigmas lokaler.

Anmälan till gratiskurser under sportlovet Länk till annan webbplats.

Fakta om Kulturskolan

Kulturskolan är en för kommunerna frivillig verksamhet som finns utspridd över hela landet. I Upplands Väsby finns det mål som säger att kulturskolan ska

  • ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck
  • präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd
  • ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal
  • aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet
Senast uppdaterad: 8 februari 2024