• Startsida
  • / Barn till arbetssökande får rätt till fritids

Barn till arbetssökande får rätt till fritids

Barn till arbetssökande eller sjukskrivna föräldrar ska ha samma möjlighet som andra barn att gå på fritids från förskoleklass och upp till årskurs 3. Den nya regeln beslutades av utbildningsnämnden vid onsdagens sammanträde.

Glada lekande barn i klätterställning.

Foto: Mostphotos

Utbildningsnämndens beslut innebär att fritidshemmen kommer att stå öppna för alla barn från förskoleklass och upp till årskurs 3. Tidigare har fritidshemmen inte varit tillgängliga för de barn vars föräldrar är till exempel sjukskrivna eller arbetssökande.

Kommuner bestämmer själva om dessa barn ska omfattas av rätten till fritids.

– Nu säkerställer vi att alla barn upp till årskurs 3 får samma rättigheter att utvecklas och utbildas genom den pedagogiska fritidshemsverksamheten. Det är viktigt för vårt arbete med social hållbarhet att arbetslöshet och sjukskrivning bland vårdnadshavare inte hindrar barns möjligheter att ta del av fritidspedagogiken, säger utbildningsnämndens ordförande Suzanne Enell (S).

En behovsanalys visar att det finns många barn som skulle ha stor nytta av fritidshem, men som i dag hindras av regeln om att föräldrarna ska vara förvärvsarbetande. Behovet skiftar mellan olika geografiska delar i kommunen, men i vissa områden bedöms möjligheten till fritids göra stor skillnad.

– Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement till den pedagogiska miljö som skolan erbjuder och nu kommer fler barn att erbjudas möjlighet att ta del av den. Vi hoppas kunna sjösätta möjligheten i maj, säger kommunens utbildningschef Henrik Malmström Wallin.

Rätten till fritidshem för den aktuella gruppen kommer att gälla under vardagar efter skolans slut, fram till klockan 16.

Ansök om fritidshem Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024