• Startsida
  • / Dammområdet i Blå Parken får ny gestaltning

Dammområdet i Blå Parken får ny gestaltning

Upplands Väsby kommun omvandlar vattenområdet i Blå Parken till en plats för rekreation och vattenlek. Nu får Väsbyborna möjlighet att tycka till om hur området ska gestaltas.

Vybild över dammområdet i Blå Parken.

Dammområdet i Blå Parken ska ersättas med en annan gestaltning. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Teknik- och fastighetsutskottets beslut på fredagen innebär att kommunen sätter punkt för försöken att få bukt med de tekniska problem som funnits med dammarna sedan de anlades i Blå Parken för tre år sedan.

– Att täta och åtgärda dammarna visar sig vara väldigt komplicerat och alltför kostnadskrävande och vi ser inte att det gagnar kommunens invånare att fortsätta det arbetet. I stället kommer invånarna få ta del av tre förslag till en ny gestaltning med vattenlek istället för dammar. Vi bygger vidare på de investeringar vi gjort, men omformar ytorna och hittar en bättre och hållbar lösning framåt, säger teknik- och fastighetsutskottets ordförande Roland Storm (VB).

Kommunen har tagit fram tre olika förslag på hur ytan ska omgestaltas. Förslagen kommer att presenteras vid en omröstning för allmänheten senare i vår. Bland förslagen finns olika lösningar såsom klassisk parkmiljö, utbredd torgyta och där naturen får ta över med växtlighet och spridning.

Förslagen har gemensamt att de utöver en visuellt tilltalande parkmiljö ska erbjuda vattenlek för barn. Alternativen bygger också på mindre vattenförbrukning än vad som var beräknat i det nu nedlagda projektet med dammar.

– Vårt mål är att området ska färdigställas under 2025. I och med öppnandet kommer hela Blå Parken få nytt liv och kan betraktas som färdigställd, säger Frank Renebo som är teknisk chef i Upplands Väsby kommun.

Omröstningen kommer att ske genom att invånarna bjuds in till att rösta på de tre alternativen. Enligt TFU:s beslut blir omröstningen avgörande för vilket av koncepten som fortsatt ska utgöra inriktning för gestaltning av dammarna i Blå Parken.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024