• Startsida
  • / Väsby säkrar information till räddningstjänst

Väsby säkrar information till räddningstjänst

Upplands Väsby kommun har säkerställt att räddningstjänsten har korrekt information om adresser och vägar i samband med utryckningar. Väsby blir därmed 41:a kommun i landet att bli godkänd för Blåljuskollen.

Brandbil från räddningstjänsten vid Brandkåren Attunda.

Foto: Mostphotos

Godkännandet bygger på att Upplands Väsby kommun har gått igenom den checklista som Lantmäteriet och Trafikverket skapat. Syftet är att kontrollera att all geodata som skickas vidare till ambulans, brandkår och polis är uppdaterad och korrekt. Det ska även finnas tydliga rutiner för hur all information ska hållas ständigt uppdaterad.

Fel information en riskfaktor

Saknas rätt information om byggnader och adresser så finns också risken att utryckningar blir försenade, till exempel om en väg visar sig vara avstängd.

– Vi är glada och stolta över att vara en av de cirka 40 kommuner som säkerställt att samhällets livräddande aktörer har optimala förutsättningar att nå fram i tid. Förutom att underlätta arbetet för blåljuspersonal i en akut situation är det på samma gång en åtgärd för alla Väsbybor. Det här är en livräddande insats, säger bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Upplands Väsby hör till en minoritet av kommuner som hörsammat uppmaningen från Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, att genomgå Blåljuskollen. All den data som räddningsfordon har tillgång till via digitala kartor bygger på data från Nationella vägdatabasregistret. Räddningsmanskap är beroende av att kommunerna uppdaterar registret med adresser, nya byggnader, anläggningar - och att gatunamn är rättstavade.

– När en människa är i nöd kan det vara livsavgörande att blåljusmyndigheterna snabbt hittar fram till adressen. Kommunen utvecklas, gator byter namn och nya adresser tillkommer. Den kvalitetssäkring som Upplands Väsby kommun har gjort i blåljuskartan är viktig, säger Sten Andersson som är vakthavande räddningschef vid Brandkåren Attunda.

Ökar tryggheten

Geodataenheten i Upplands Väsby kommun har sedan i höstas lagt ett par hundra timmars arbete på att rutiner ska bli förankrade i organisationen och att all geodata ska bli aktuell, fullständig och korrekt.

– Jag ser det här som en del i kommunens arbete med att öka tryggheten för Väsbyborna. Nu kan vi försäkra alla invånare om att blåljuspersonalen har rätt data i en akut situation, säger Lennart Berg som är kommunens geodatachef.

Som ytterligare en åtgärd för Väsbybornas trygghet deltar kommunen även i BrandGIS-projektet som leds av länsstyrelsen. Projektet syftar till att ha enhetliga kartunderlag i händelse av en större skogsbrand som kan inträffa även i Väsby.

Senast uppdaterad: 4 april 2024