• Startsida
  • / Fritidsgårdar hålls öppna i sommar

Fritidsgårdar hålls öppna i sommar

Upplands Väsby håller kommunala fritidsgårdar öppna hela sommaren. Barn och unga i Sigma, centrum och Smedby ska få extra möjlighet att ta del av sociala aktiviteter.

Exteriör bild av Smedbygården

Smedbygården kommer att hållas öppen hela sommaren. Foto: Kristina Vallgård, Upplands Väsby kommun

Satsningarna som godkänts av kommunstyrelsen är riktade till områden där kommunen bedömt att det finns behov av att erbjuda mer aktiviteter till barn och unga. Smedbygården och Väsbygården kommer därför att hållas öppna hela sommaren. Vega, Grimbogården och Runbygården håller stängt i juli, men är också generöst öppna under veckorna i anslutning till skolavslutning och skolstart.

Åtgärderna gör stor skillnad för de barn och unga som är kvar i Väsby under sommarlovet. Att kunna erbjuda sysselsättning och gemenskap i en trygg miljö på fritidsgårdarna är efterfrågat, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Fler sommarjobb

Dessutom utökas antalet sommarjobb som kommunen erbjuder högstadie- och gymnasielever. Måndagens beslut i kommunstyrelsen innebär att sommarjobben ökas från 350 till 400. Sommarjobben finns inom de kommunala verksamheterna, föreningslivet och näringslivet.

Vi vet att många ungdomar är intresserade av att sommarjobba. Glädjande är att vi nu har nästan lika många sommarjobb som antalet sökande, säger Mathias Bohman.

Kommunen har under våren fört dialog med olika aktörer på lokal nivå om hur områden med upplevd otrygghet ska bli tryggare. En workshop med kommunen, regionen, polis, räddningstjänst och Väsbybor mynnade ut i ett antal förslag. En del av dem sjösätts nu i sommar.

Fritidsgårdarna har vanligtvis sommarstängt men genom att kommunstyrelsen tillför mer pengar kan vi nu ha öppet hela sommaren, från skolavslutning till skolstart. Pengarna räcker även till för att vi ska kunna erbjuda avgiftsfri mellanmålsservering på samtliga fritidsgårdar och genomföra utflykter, säger Kristina Vallgård som är chef för de kommunala fritidsgårdarna.

Fler satsningar i höst

Kommunstyrelsen tog även beslut om att till hösten stödja den ideella organisationen Mamma United som riktar sig till mammor i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheten finns i flera kommuner och vill bland annat bidra med ett stärkt socialt nätverk för kvinnor, ökad sysselsättning, inkludering och tryggare bostadsområden. Också En frisk generation som under 2023 ordnat gratisaktiviteter för barn och unga i Sigma och centrala Väsby får fortsatt stöd. Målet inför hösten är att i samarbete med Väsby skola genomföra ett pilotprojekt med rörelseaktiviteter för mellanstadiebarn på skolan.

Upplands Väsby kommun har en rad aktiviteter planerade för barn och unga under sommaren. Fritidsledare kommer att finnas på plats i Sigmaområdet. Dessutom planeras det för ännu en Medborgardag i Sigma. Dagen riktar sig till alla åldrar och äger rum 21/5 kl 17.30 i Sigma centrum. Mer information om aktiviteter på olika platser i Väsby kommer att publiceras på kommunens webbplats.

Öppettider och aktiviteter kommer fortlöpande under sommaren att läggas ut på fritidsgårdarnas Instagramkonton. Där finns också öppettiderna för övriga fritidsgårdarna Grimbogården, Vega och Runbygården.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024