• Startsida
  • / Kommunens förskolor rustar barnen för framtiden

Kommunens förskolor rustar barnen för framtiden

Nu har kommunens alla sju förskolor fått utmärkelse Skola för hållbar utveckling.

Bild på odling på den kommunala förskolan Hopprepet.

Odlingsprojektet är ett samarbete mellan Hopprepets förskola, Upplands Väsby bibliotek, Tryggare Väsby, Väsbyhem och Regionalt cancercentrum.

Den 10 april blev det klart att alla kommunala förskolor i Upplands Väsby har fått Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Även Bollstanäs skola har fått utmärkelsen, och fler skolor har ansökt.

Jag skulle säga att det är helt unikt att fler än hälften av våra kommunala förskolor och skolor har fått den här utmärkelsen. Det är en kvalitetsmarkör på att man jobbar med dessa frågor på ett hållbart sätt, från hur organisationen är uppbyggd till det enskilda barnet, säger Mikael Larsson, verksamhetschef inom utbildningskontoret.

Hopprepets förskola satsar på social hållbarhet och odling

En av förskolorna som nyligen har fått utmärkelsen är Hopprepets förskola i Sigma. De har valt att jobba extra med social hållbarhet och bekämpa klimatförändringar. De har börjat med social hållbarhet.

Vårt mål är att öka barnens självbild och självkänsla för att ge de bättre förutsättningar att göra val utifrån vad man själv vill. Det är en demokratifråga där man förstår att alla är lika mycket värda, även jag själv. Och när jag förstår det, då förstår jag också att jag kan påverka. Till exempel genom bra val, säger Henna, biträdande rektor på Hopprepets förskola.

Henna berättar att en stor del av arbetet inom hållbarhet är sådant som förskolan traditionellt redan jobbar med. Som att skapa med naturmaterial, lära barnen om återvinning och att skapa förståelse för naturens kretslopp.

Något som är helt nytt för oss är ett odlingsprojekt tillsammans med andra aktörer i Sigma. Barnen odlar tillsammans med kvinnor i området och har odlingsmöten. För kvinnorna är det ett tillfälle att göra något meningsfullt och roligt samtidigt som man lär sig språket. Det är fantastiskt att se hur stolta barnen är när dem har varit på odlingsmötena, och glädjen hos kvinnorna. Vi kommer plantera ut allt i våra pallkragar i början av sommaren, säger Henna.

Kriterier för utmärkelsen

För att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ska personalen på förskolan eller skolan:

  • Arbeta med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i målen om god utbildning för alla i resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling.
  • Planera, genomföra, följa upp och utveckla lärandet för hållbar utveckling tillsammans med barnen eller eleverna.
  • Se till att barnen eller eleverna får ett reellt inflytande över sitt lärande för hållbar utveckling.
  • Samverka med det omgivande samhället eller med andra skolor och organisationer, i eller utanför Sverige, och kontinuerligt låta omvärldsfrågor ingå som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.

Läs mer om utmärkelsen på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024