• Startsida
  • / Unik utbildningssatsning gynnar barnen

Unik utbildningssatsning gynnar barnen

Sedan två år tillbaka arbetar alla förskolor, skolor och gymnasiet med samma fokus, lärande för hållbar utveckling. En del i det är att utbilda alla rektorer i en unik pilotutbildning.

Förskola som är ute i skogen.

Foto: Johnér

I augusti 2023 startade kontoret ett pilotprojekt tillsammans med Världsnaturfonden. Parallellt har de fortsatt med sitt samarbete med Stockholms universitet där forskaren Iann Lundegård utbildar skolledare och personal i hållbarhet. Syftet har varit att utbilda alla rektorer inom området.

– Vi har fått en gemensam grund att stå på i det fortsatta arbetet, och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi har tagit ett steg framåt i den viktigaste frågan av alla, om våra ändliga resurser. Vi har uppgiften att ge barnen kunskap för att kunna göra hållbara val i livet. Där är inga arbeten för små, allt räknas, säger Mikael Larsson, verksamhetschef för kommunal regi inom utbildningskontoret.

Förbereda barnen för framtiden

Ett av målen är att rusta våra barn och elever inför framtiden.
– Det här är en demokratifråga. En av skolans viktigaste uppgifter är att stärka varje barn och elevs röst i frågan om hållbarhet så att man kan påverka det som handlar om deras grundläggande förutsättningar inom hållbarhet och de ändliga resurserna, säger Mikael.

Allting anpassas efter barnen och elevernas ålder. Barnen i förskolan gör utflykter till skogen och lär sig att värna om naturen, odlar på förskolan, lär sig om återvinning och pysslar med återbruksmaterial. När barnen blir äldre lär man sig mer och mer om samhället och det globala perspektivet. Äldre elever lär sig också om konsumtionsmönster och att arbeta med återbruk.

– Vårt mål är att alla barn och elever i våra verksamheter ska få kunskap och engagemang att göra val i livet som bidrar till en hållbar värld. Då behöver de ha faktakunskaper, men de behöver också lära sig om källkritik och fått möjligheten att vara kreativa, säger Pernilla Malmström, verksamhetsutvecklare inom utbildningskontoret.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024